Bedemand Vorbasse

Du kan også nemt bestille
online og spare 1000 kr.

Vælger I Bedemand Heick og Larsen, til at stå for begravelsen, sikrer du desuden, at alt forløber efter planen.

Herudover vil bedemanden være behjælpelig med at udfylde alle de nødvenlige papirer, som en begravelse omfatter. Det er papirer til kirkeministeriet, Udbetaling Danmark samt skifteretten. Du får en personlig hjælp, som du kan rådføre dig med hele vejen igennem processen omkring planlægning og afholdelse af begravelsen.

  • Bedemanden sørger for at koordinere ceremonien med præst og kirke samt graver m.fl.
  • Kørslen planlægges
  • Der sørges for at der laves en dødsannonce hvis det ønskes. Den godkendes og bestilles straks.
  • Bedemanden bestiller blomster. Regningen for f.eks. blomster sendes direkte til de pårørende fra blomsterhandleren.
  • Bedemand Heick og Larsen hjælper desuden gerne med at planlægge mindesammenkomst efter begravelsen. Regningen kommer også der, direkte til de pårørende. På den måde ved de pårørende hvad der er bestilt, samt hvad der betales for.
  • Ønskes der en gravsten, eller er der tale om en tilføjelse, er det også noget vi gerne hjælper med. Regningen kommer, som med de andre eksterne ydelser, direkte til de pårørende.
  • Du og dine nære pårørende får personlige samtaler hele vejen igennem forløbet

Når du ønsker en personlig afsked, er det en god idé at vælge den lokal bedemand i Vorbasse. De to ejere, Jørn Larsen og Jørgen Heick er begge godt kendt i Vorbasse. Dette er medvirkende til at jeres afsked bliver mere personlig. De kender området, samt de ansatte i kirke og plejehjem.

Vælg derfor trygt os, hvis du har brug for en bedemand i Vorbasse.

Bedemand Heick og Larsen i Vorbasse

Vi hjælper dig med at arrangere en begravelse eller en bisættelse, så det bliver et personligt og hjertevarmt farvel. Kontakt bedemand Heick og Larsen i Vorbasse for mere information om, hvordan en personlig afsked lader sig gøre.

Hvem skal vi selv kontakte? Og hvad skal vi selv foretage os?

Disse spørgsmål trænger sig på når pårørende ringer til os. Svaret er ganske klart; at vi, hos Bedemand Heick og Larsen, klarer de praktiske ting i forbindelse med en begravelse eller en bisættelse.

Bedemand Heick og Larsen har hovedsæde i Grindsted, og vi har de rette redskaber samt stor erfaring som bedemænd i Vorbasse, og vi står klar til at hjælpe dig når behovet opstår. Således hjælper vi dig gennem hele forløbet, så I som familie får den rette hjælp.

Vi kontakter kirken/præst, stenhugger, blomsterforretning, og indberetter dødsfaldet. Derved får skifteretten samt udbetaling Danmark også besked, så de kan behandle boet efter afdøde.

Derudover står Bedemand Heick og Larsen i Vorbasse for alt det praktiske ved et dødsfald og det gør vi professionelt. Vi hjælper desuden med kontakt til graver, mindehøjtidelighed, samt hjælper jer med at vælge kiste og måske en urne, samt sørger for transport af kisten til kapellet.

Bisættelse Vorbasse

Hvorfor skal jeg vælge en lokal bedemand? Bedemand Heick og Larsen i Vorbasse garanterer jer en personlig afsked, da vi kender området rigtig godt. Vi kender de ansatte på plejehjemmet og har et glimrende samarbejde med Vorbasse kirke.

Ud over de praktiske opgaver ved en afsked er Bedemand Heick og Larsen i Vorbasse bedemænd med hjertet på rette sted.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

De 2 afskedsformer er lige mindeværdige, højtidelige og respektfulde.

Forskellen på en bisættelse og en begravelse, er det der sker efter den kirkelige handling. Ved en begravelse, begraves kisten umiddelbart efter den kirkelige handling. Kisten bæres ofte ud af de nærmeste familiemedlemmer og pårørende. Præsten afslutter ceremonien med jordpåkastelsen ved graven.

Ved en bisættelse (jordpåkastelse i kirken), bliver kisten kørt til et krematorie, hvor afdøde kremeres/ brændes. Asken samles efterfølgende i en urne som efterlevende derefter kan begrave på et gravsted

Efter nogen tid er urnen klar til afhentning, typisk 14 dage, og herefter kan familien tage et sidste farvel ved en urnenedsættelse på den valgte kirkegård.

Transport af urne kan Bedemand Heick og Larsen stå for, eller man kan selv hente urnen på krematoriet og bringe den til den valgte kirkegård.

Hos bedemand Heick og Larsen i Vorbasse, er vi naturligvis behjælpelig i begge situationer. Vi anbefaler, at man, inden døden indtræffer, får talt om, om det skal være en bisættelse eller en begravelse. Der er i forvejen mange ting som man forholde sig til ved et dødsfald. Men denne beslutning kan det være godt at have talt om i tide.

Flere og flere vælger i dag bisættelse som afskedsform. Der er selvfølgelig mulighed for at sætte sit personlige præg på mindehøjtideligheden, hvilket vi gerne hjælper med.

Efter aftale med bedemanden kan der aftales andre former end den traditionelle kirkelige mindeceremoni. Når det drejer sig om en bisættelse, kan man søge om tilladelse til at blive askespredt. Der er krav til hvordan det skal foregå. Vi hjælper med ansøgningen samt rådgiver de pårørende om reglerne for askespredning.

Uanset hvad de personlige ønsker er, vil en bisættelse i Vorbasse med Bedemand Heick og Larsen, altid afvikles i respekt for mennesket.

Vores bedemand står klar til at hjælpe jer

Er der noget, som I er i tvivl om, skal I ikke holde jer tilbage med at spørge. Vi står klar til at rådgive jer og tale om mulighederne, inden I skal træffe jeres valg. Kontakt os på telefon 21 25 14 54 eller mail kontakt@bedemandheickoglarsen.dk.

Nem online bestilling

Det er altid en svær tid og derfor har vi gjort det så nemt for dig som muligt at bestille en begravelse eller bisættelse.

Gå til formularen og følg trinene. Nemt og simpelt.

Døgntelefon - Ring gerne

Vi er altid klar til at hjælpe - dag, nat og weekend - åbent 24/7